امیدوارم سفر خوشی داشته باشید ...


آناتومی کهنوج ...
.
.
.
.

تاریخ کهنو ...تفرج گاه کهن ...شوباد معروف ...عشایرون غیور کهنو ...حیوانات خطرناک (با شلوار پارچه ای روی زمین ننشینید) ...
اگه اومدین تکی بزنین تا از خجالتتون در بیایم   تاريخ : 1391/12/19 | 20:14 | نویسنده : سجاد شیخ پور |