ای بابا دلش خوشه ها !!

من خودم دی بدنیا اومدم ولی جز کتک خوردن عمراً اشکم در بیاد

تازه اشک یکی دیگه رو که میبینم اینقدر کیف میکنم ک نگو ...

امتحان دارو رو ک یادتون نرفته ایتاريخ : 1392/1/19 | 10:23 | نویسنده : سجاد شیخ پور |