تراکئوستومی

عبارت است از بازکردن تراشه از قسمت قدامی در ناحیه گردن و ارتباط دادن فضای تراشه با بیرون توسط کانول فلزی یا پلاستیکی.

.
.
.

روش انجام ساکشن تراکئوستومی :

1- ابتدا چنانچه بیمار هوشیار است او را آماده کرده و روش را شرح داده و وضعیت مناسب به بیمار بدهید.

2- دست ها را بشوئید و وسایل را آماده کنید.

3- ست استریل و یک کاتتر استریل ساکشن را باز کنید.

4- ساکشن را روشن کنید و بین 120-80 میلی متر جیوه قرار دهید.

5- دستکش تمیز به دست غیر غالب و دستکش استریل به دست غالب بپوشانید.

6- کاتتر استریل ساکشن را با دست استریل کنترل نموده و لوله های رابط را با دست تمیز وصل کنید.

7- مقدار نرمال سالین را توسط کاتتر ساکشن بکشید( جهت چک کردن کارکرد ساکشن )

8- از بیمار بخواهید چند تنفس عمیق انجام دهید و یا بیمار را هیپرونتیله کنید.

9- بدون روشن کردن ساکشن، سریعاً کاتتر ساکشن را تا زمانی که مقاومت حس شود وارد نمائید.

10- بیمار را تشویق به سرفه نمائید، در حالی که از ساکشن متناوب با فشار انگشت شست بر روی واکیوم استفاده می کنید، کاتتر را با حرکات چرخشی به ملایمت بیرون بکشید.

11- از لحظه ورود تا خروج کاتتر نباید بیش از 10-8 ثانیه طول بکشد.

12- در فواصل ساکشن کاتتر را با N/S بشوئید.

13- ساکشن را بر حسب نیاز 2 تا 3 بار تکرار کنید.- مراقبت ناحیه استوما :

1- دستکش بپوشید و پانسمان کثیف تراکئوستومی را بردارید.

2- از نرمال سالین و اپلیکاتورهای سر پنبه ای و یا سواپ گاز برای تمیز کردن لبه خارج و استومای تراکئوستومی استفاده نموده و از داخل به خارج بشویید و ناحیه تمیز شده را خشک کنید.

3- نوار تراکئوستومی را تعویض نمائید.

4- توسط قراردادن یک یا دو بند انگشت زیر نوار در ناحیه خمیدگی ، از سفت نبودن بیش از حد نوار اطمینان حاصل کنید.

5- یک گاز10 × 10 سانتی متر استریل پانسمان آماده تراکئوستومی را از زیر تراکئوستومی رد کنید به صورتی که اطراف آن فیکس شود.

6- در پایان بیمار را به حالت اولیه برگردانده و وضعیت قلبی و تنفسی او را کنترل کنید.

7-تاریخ و زمان انجام پروسیچر، مقدار و رنگ و غلظت و قوام ترشحات و عکس العمل بیمار حین انجام اقدامات پرستاری و ساکشن کردن را ثبت کنید.

- در مواردی که بیمار از تراکئوستومی فلزی استفاده می کند تمیز کردن آن ضروری است در غیر اینصورت جهت کنترل عفونت از تراکئوستومی یکبار مصرف استفاده نمود.

اندیکاسیونهای تراکئوستومی:

1- صدمه به حنجره در اثر تروما

2- نیاز به تهویه مکانیکی دراز مدت

3- تخلیه ترشحات حجیم از راههای تنفسی و پاک سازی موثرتر ترشحات

4- پیشگیری از آسپیره ترشحات دهان و معده به راههای هوائی

5- اختلالات دائمی راه هوایی فوقانی نظیر سرطان حنجره

6- انسداد راههای هوایی

7- کاهش فضای مرده تنفسی و مقاومت راه هوایی ( تراکئوستومی می تواند میزان فضای مرده دهان، هیپوفارنکس و تراشه از 150 سی سی به 80-50 سی سی برساند و در نتیجه تهویه تنفسی را بهبود بخشد)

- مزایای لوله تراکئوستومی نسبت به لوله های تراشه :

 1- راحت تر بودن بیمار و پاک سازی موثرتر ترشحات.

2- بیمار می تواند براحتی از طریق دهان غذا بخورد.

لوله های تراکئوستومی در اندازه ها و جنس های مختلفی است دارای یک قسمت بیرونی با دو بال طرفی است که توسط باند به دور گردن فیکس می شود. نزدیک انتهای لوله یک کاف قرار دارد که هنگام باد شدن با تراشه مماس می شود و به این ترتیب می توان به بیمار تنفس با فشار مثبت داد. همچنین کاف باد شده از آسپیراسیون مواد بداخل تراشه جلوگیری می کند.

- لوله های تراکئوستومی فلزی دو جداره می باشد و یک لوله داخلی در داخل لوله اصلی قرارمی گیرد تا چنانچه ترشحات در داخل آن گیر کرد بتوان ان را براحتی خارج و پس از شستشو مجدد در محل اصلی خود قرار داد و همچنین دارای یک ما ندرن با انتهای زیتونی شکل می باشد تا در هنگام جایگذاری بتوان آن را براحتی در تراشه قرار داد.

خارج کردن لوله تراکئوستومی :

در مورد بیمارانی که مدت زیادی دارای لوله تراکئوستومی بودند، بهتر است قبل از در آوردن لوله، ابتدا آندوسکوپی انجام شود تا از نبودن انسداد مکانیکی در مسیر راههای تنفسی بیمار مطمئن شویم سپس با کاهش تدریجی کالیبر لوله و بستن متناوب آن به مدت کوتاه در روز اول و افزایش تدریجی طول مدت زمان آن در روز بعد و موقع خواب، چنانچه بیمار بتواند 24 ساعت انسداد لوله را تحمل کند، می توان لوله را حذف کرد.تاريخ : 1392/1/31 | 22:10 | نویسنده : سجاد شیخ پور |