صندلی داغ این هفته
سلام بچه ها دوباره نوبت صندلی داغمون شده ، صندلی داغ این هفته خانم الهه حسینی ، مهلت این صندلی داغمون تا آخرشب یکشنبه است عجله کنید تا دیر نشده  ،خواهشا از نام مستعار استفاده نکنید .


تاريخ : 1392/2/5 | 14:30 | نویسنده : سجاد شیخ پور |