هی فلانی
 ...

 

دیگر هوای برگرداندنت را ندارم ...

 هر جا که دلت می خواهد برو ...

فقط آرزو میکنم ...

وقتی دوباره هوای من به سرت زد ...

 آن قدر آسمان دلت بگیرد که با هزار شب گریه چشمانت باز هم آرام نگیری ...

و اما من و اما من ...

 برنمیگردم که هیچ عطر تنم را هم از کوچه های پشت سرم جمع میکنم ...

(بقیه در ادامه مطلب)

که نتوانی لم دهی ...

روی مبل های راحتی ...

 با خاطراتم قدم بزنی ...

 آری دیگر بر نمیگردم فلانی ...

زیرا من با یک چتر و با یک عشق برای خود دنیای دگر ساخته ام ...

آری فلانی قصه من و تو تمام شد ...

 پس برای همیشه آری برای همیشه ...

برنمیگردم که هیچ عطر تنم را هم از کوچه های پشت سرم جمع میکنم ...

که نتوانی لم دهی ...

روی مبل های راحتی ...

 با خاطراتم قدم بزنی ...

 آری دیگر بر نمیگردم فلانی ...

زیرا من با یک چتر و با یک عشق برای خود دنیای دگر ساخته ام ...

آری فلانی قصه من و تو تمام شد ...

 پس برای همیشه آری برای همیشه ...


خداحافظ


محمد یاوری
دانلود آهنگ


تاريخ : 1392/2/25 | 18:14 | نویسنده : سجاد شیخ پور |