با تو این ترانه ها را عشق است                               رخش سرخ بادپا را عشق است
عشق درگیر غروب را درد است                                باز هم طلوع ماه را عشق است
ای از خانه ز خم و گریه                                             غربت بغض گشا را عشق است
ای از آب و هوای بی عشق                                              بادبان ناخدا را عشق است
اهل بی مرز ترین دریا باش                                              اهل همه جا را عشق است
از غزل باختگان می ترسم                                      شعر های بی هوا را عشق است
ای قشنگ ترین سازها و آواز ها                                 روزهای بی عزا را عشق است

سالروز ازدواج مولای متقیان امام علی (ع) و یگانه بانوی دو عالم حضرت زهرای مرضیه (س) بر همگان مبارک بادتاريخ : 1392/7/15 | 07:50 | نویسنده : سجاد شیخ پور |