در غدیر خم، بی
ا کامل شویم
یا علی(ع) گوییم و صاحبدل شویم
با علی، نور خدا، بیعت کنیم
عشق را در قلب خود، دعوت کنیم
چونکه احمد(ص) گفت: او نور جلی استبعد من،
ای عاشقان! مولا، علی(ع) است

 ((عید شما مبارک))
پرستاری 89


تاريخ : 1392/8/2 | 09:42 | نویسنده : سجاد شیخ پور |